Adressändring

on .

Ändring av adress och telefonnummer

Vid ändring av adress eller telefonnummer skicka ett mail
till följande adress:
med följande uppgifter:

- Tomtnummer
- Namn
- Nya adress och telefon
- ev mailadress
 

Förändring av ägandet

Vid förändring i ägarförhållandet skall följande lämnas:

- Tomtnummer
- Namn på gamla ägaren/ägarna
- Namn på nya ägaren/ägarna
- Nya adress och telefon
- Tidpunkt för förändringen
- ev mailadress
- Procentuell fördelning av ägandet som har med rösträtten / fullmakten vid föreningsmöten att göra

- Om du önskar tillträde till föreningens hemsida och till föreningen kopplade Facebookgrupper behöver styrelsen ta emot ditt underskrivna godkännande i original avseende GDPR för matrikeln

Dessutom behövs ett omkvitteringskvitto för nycklarna beställas av Nyckelansvarig som därefter skrivs under av nya och gamla ägarna och skickas in till Nyckelansvarig.

Med vänliga hälsningar

/Sekreteraren

Adressändrat?

birdnestHar du sålt eller köpt fastighet på Ringsö? Har du bytt hemadress? Se till att du uppdaterat din profil! Skicka dina nya uppgifter till adressandring [at] ringso.se

Ny rapport om Fiske och Fiske i Mälaren

2016 01 27 19 51 47

Ny rapport om Fiske och Fiske i Mälaren - Se här