Adressändring

on .

Ändring av adress och telefonnummer

Vid ändring av adress eller telefonnummer skicka ett mail
till följande adress:
med följande uppgifter:

- Tomtnummer
- Namn
- Nya adress och telefon
- ev mailadress
 

Förändring av ägandet

Vid förändring i ägarförhållandet skall följande lämnas:

- Tomtnummer
- Namn på gamla ägaren/ägarna
- Namn på nya ägaren/ägarna
- Nya adress och telefon
- Tidpunkt för förändringen
- ev mailadress
- Procentuell fördelning av ägandet som har med rösträtten / fullmakten vid föreningsmöten att göra

- Om du som ny ägare önskar tillträde till föreningens hemsida och till föreningen kopplade Facebookgrupper behöver styrelsen ta emot ditt underskrivna godkännande i original avseende GDPR för matrikeln. Underlag för detta finns i Arkivet - Kartor, vägbeskrivningar...."

Dessutom behövs ett omkvitteringskvitto för nycklarna beställas av Nyckelansvarig som därefter skrivs under av nya ägarna och skickas in till Nyckelansvarig.

Med vänliga hälsningar

/Sekreteraren

Adressändrat?

birdnestHar du sålt eller köpt fastighet på Ringsö? Har du bytt hemadress? Se till att du uppdaterat din profil! Skicka dina nya uppgifter till adressandring [at] ringso.se

Rapport om Fiske och Fiske i Mälaren

2016 01 27 19 51 47

Ny rapport om Fiske och Fiske i Mälaren - Se här