Topic-icon Detaljplan Ringsö

Mer
6 år 10 månader sedan #3023 av hakansson
En detaljplan är en offentlig handling. Rubricerade plan finns numer på kommunens hemsida. Den finns under avdelningen "Bygga, Bo och Miljö" och vidare till detaljplaner. Enklast hittar man den genom att klicka på Ringsö i kartan. Den har beteckningen 04-YTT-514.
Den består av en karta över planområdet med tillhörande planbestämmelser, bifogat finns lite historik och beslutsdokument från dess tillblivelse.
Den upprättades i mitten av 60-talet av arkitekt Gösta Nordin inför exploateringen av ön och är en byggnadsplan helt enligt den då gällande Byggnadslagen. Nuvarande Plan- och Bygglag (PBL) säger att byggnadsplaner i dag gäller som detaljplaner.
Planen är indelad i olika delområden och bestämmelserna anger vad som gäller för dem. Självklart säger den hur och var byggnadsobjekt får genomföras. Bygglov prövas gentemot planen och får inte stå i strid mot dess bestämmelser.
Bryggudden står som specialområde med beteckningen Th och bestämmelserna anger vad som gäller för den. En fråga om det ställdes vid sommarens ting.
Detaljplanen omfattade fastigheten Ringsö 1:1. Följande avstyckningar har skett: samtliga bostadsfastigheter, jordbruksfastigheten och Ringsökalven. Kvarvarande del av stamfastigheten har ombildats till gemensamhetsanläggning med beteckningen GA 1.
Bryggudden ingick i stamfastigheten och återfinns nu i gemensamhetsanläggningen. Föreningen är således ägare av hela bryggudden.
Det är intressant att försöka förstå hur arkitekten tänkte vi planutformningen. Han har förlagt bebyggelsen till de skogsklädda ås- och bergryggarna. Jag tror han ville bevara det gamla kulturlandskapet med åkrar, ängar och hagmarker insprängt mellan byggnationen.
Vi har inte tillgång till mulens kraft. Frågan är hur vi skall kunna återställa och vidmakthålla det öppna jordbrukslandskapet.

Börje Håkansson, tomt nr 41
Följande användare sa tack: chrille, hakwic, Roland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.214 sekunder

Adressändrat?

birdnestHar du sålt eller köpt fastighet på Ringsö? Har du bytt hemadress? Se till att du uppdaterat din profil! Skicka dina nya uppgifter till adressandring [at] ringso.se

Rapport om Fiske och Fiske i Mälaren

2016 01 27 19 51 47

Ny rapport om Fiske och Fiske i Mälaren - Se här